Arti Kata Perputaran KBBI Kamus Bahasa Indonesia

Arti nama Perputaran maksud kata definisi pengertian dan makna kata terkait lainnya dengan arti nama Perputaran.

Arti Kata Perputaran

Perputaran: per.pu.tar.an
Nomina (kata benda)
(1) hal berputar: perputaran keempat baling-baling itu sama cepatnya;
(2) perubahan (pertukaran, pergantian) keadaan dan sebagainya: saat itu terjadi perputaran nasib yang tidak disangka-sangka;
(3) peredaran (tentang uang): perputaran uang semakin lancar;
(4) peristiwa (tentang kehidupan dan sebagainya) yang seakan-akan merupakan lingkaran;
(5) jalan perdagangan atau perniagaan (seperti bahan dijadikan barang, barang dijual jadi uang dibelikan bahan, lalu dijadikan barang lagi

Related Words

perputaran:
rotation, change
439

Arti Kata LainnyaMengatupkan: me.nga.tup.kan
Verba (kata kerja) menutupkan rapat-rapat: mengatupkan pintu; mengatupkan muka

Manifestasi: ma.ni.fes.ta.si
Nomina (kata benda)
(1) perwujudan sebagai suatu pernyataan perasaan atau pendapat: tindakannya itu sebagai suatu manifestasi kemarahan hatinya;
(2) perwujudan atau bentuk dari sesuatu yang tidak kelihatan: negara kesatuan Republik Indonesia merupakan manifestasi cita-cita bangsa

Pasar Amal: tempat berjual beli yang diadakan oleh perkumpulan dan sebagainya dengan maksud mencari dana

Busuk Kerbau: Peribahasa perbuatan yang kurang baik lambat laun akan ketahuan orang lain juga


Untuk mencari arti kata lainnya, pergunakan form pencarian.
Kembali

Kamus Istilah

Kamus KBBI

Abaktinal

Kamus Inggris-Indonesia

abattoir: rumah jagal, rumah potong
Arti Kata Kamus KBBI Bahasa Indonesia