Arti Kata sahaja Kamus Bahasa Indonesia Inggris

Arti Kata sahaja dalam Kamus Indonesia ke Inggris. Terjemahan/translate maksud kata definisi pengertian makna dan Bahasa Inggris dari arti kata sahaja.

Arti Kata sahaja

sahaja: simple, natural

Related Words

bersahaja:
simple, uncomplicated
kesahajaan:
simplicity, simpleness
persahajaan:
simplification
sahaja:
simple, natural
1246
Bersahaja:
ber.sa.ha.ja
Adjektiva (kata sifat) sederhana; tidak berlebih-lebihan: orang desa itu hidupnya -

Mempersahajakan:
mem.per.sa.ha.ja.kan
Verba (kata kerja) menjadikan bersahaja; menyahajakan

Kesahajaan:
ke.sa.ha.ja.an
Nomina (kata benda) kesederhanaan; kewajaran: kesahajaan orang itu tampak dari tutur katanya yang polos dan perilakunya yang lugu

Sahaja:
sa.ha.ja
Lihat saja
Klasik Adverbia
(1) sebenarnya; memang demikian: sahaja ia tidak tahu adat-istiadat Melayu;
(2) sewajarnya; apa adanya: makin sahaja makin elok parasnya;
(3) (dengan) sengaja: maka tiada sekali-kali hambamu berniat sahaja hendak memanah

Sahaja Basahan:
sudah menjadi kebiasaan berbuat sesuatu yang kurang baik

2140Kembali

Arti Kata Lainnya

administras: personneArti Nama

Abiyyu -
Translate Kamus Bahasa Indonesia ke Inggris