Arti Kata mandu Kamus Bahasa Indonesia Inggris

Arti Kata mandu dalam Kamus Indonesia ke Inggris. Terjemahan/translate maksud kata definisi pengertian makna dan Bahasa Inggris dari arti kata mandu.

Arti Kata mandu

mandu: opinion, point of view, thesis.

Related Words

mandu:
opinion, point of view, thesis.
memandu:
guide
pemandu:
guide
kemandulan:
sterility
mandung:
rooster, cock.
mandur:
foreman
1708
Mandu:
man.du
Nomina (kata benda) pendirian; kaidah

Mandul:
man.dul
Adjektiva (kata sifat) tidak dapat mempunyai anak; majir

Mandul Primer:
keadaan seorang wanita yang tidak mempunyai anak atau melahirkan anak

Mandul Sekunder:
keadaan seorang wanita yang tidak dapat mempunyai anak atau melahirkan anak lagi setelah ia mempunyai anak dalam jumlah tertentu (satu anak atau lebih)

Mandulika:
man.du.li.ka
Lihat mandalika

Mandung:
man.dung
Klasik Nomina (kata benda)
(1) ayam;
(2) ayam jantan
Klasik Nomina (kata benda) kemenyan mandung jati kemenyan putih; dupa
Verba (kata kerja) membuka tanah (di Madura)

Mandur:
man.dur
Lihat mandor

Memandu:
me.man.du
Verba (kata kerja) menjadi pandu bagi; memimpin (kapal, masyarakat, dan sebagainya) : ia memandu anak buahnya

Memandukan:
me.man.du.kan
Verba (kata kerja)
(1) menunjukkan jalan;
(2) memimpin (kapal) masuk ke pelabuhan: sebuah kapal kecil memandukan kapal tanker masuk pelabuhan

Memandulkan:
me.man.dul.kan
Verba (kata kerja) menjadikan (menyebabkan) mandul: operasi seperti itu akan -nya untuk sementara

3701Kembali

Arti Kata Lainnya

administras: personneArti Nama

Abiyyu -
Translate Kamus Bahasa Indonesia ke Inggris