Arti Kata Mencari Makan KBBI Kamus Bahasa Indonesia

Arti nama Mencari Makan maksud kata definisi pengertian dan makna kata terkait lainnya dengan arti nama Mencari Makan.

Arti Kata Mencari Makan

Mencari Makan: men.ca.ri makan
mencari nafkahArti Kata LainnyaMengekalkan: me.nge.kal.kan
Verba (kata kerja) memelihara (mengusahakan dan sebagainya) supaya kekal atau supaya tetap selama-lamanya: jasanya yang banyak dan perbuatannya yang baik telah mengekalkan namanya di hati masyarakat

Tercapak: ter.ca.pak
Verba (kata kerja) terabaikan; terhina; telantar; tidak diindahkan: seekor anjing yang tercapak tersuruk-suruk mencari makan di tempat sampah

Maskapai: mas.ka.pai
Nomina (kata benda) perseroan dagang; perusahaan: maskapai pelayaran; maskapai penerbangan

Berdegap: ber.de.gap
Adjektiva (kata sifat) degap


Untuk mencari arti kata lainnya, pergunakan form pencarian.
Kembali

Kamus Istilah

synoptic meteorology: meteorologi sinoptik
synchronous communication: komunikasi sinkron
oviduct: oviduk; saluran telur
sjuzet: alur
fire head: kepala api
island biogeography: biogeografi pulau
class struggle: perjuangan kelas
malfunction: malafungsi
supplement mineral: mineral pelengkap
nail nipper: tang kuku

Kamus KBBI

Sapi Umbaran
Ayah Angkat
Fonik
Pertusis
Sumbung
Kekal Karar
Infleksif
Pintu Terbuka
Perpindahan
Biting

Kamus Inggris-Indonesia

consecution: deretan/kesimpulan
inter: mengubur, menanam
squabble: bertengkar, berselisih
eve: malam yang mendahului suatu kejadian
excrescence: bongkol, bonggol, punuk
loggerhead: tdk cocok/berselisih dgn
calcify: mengeras menjadi kapur
apostle: rasul
biometrics: biometri
melon: kb. (buah) semangka. Sl.: to cut/split the m. membagi keuntungan.
Arti Kata Kamus KBBI Bahasa Indonesia