Arti Kata urusan Kamus Bahasa Indonesia Inggris Translate dan Terjemahan

Arti Kata urusan dalam Kamus Indonesia ke Inggris. Terjemahan/translate maksud kata definisi pengertian makna dan Bahasa Inggris dari arti kata urusan.

Arti Kata urusan

urusan: urusan

Related Words

jurusan:
direction, academic field
pelurusan:
streamlining
kelurusan:
honesty, sincerity
kepengurusan:
management, leadership
urusan:
affair, matter, arrangement
berurusan:
1 get in touch with, contact. 2 be concerned with, have business with.
urusan:
urusan
2075
Berurusan:
ber.u.rus.an
Verba (kata kerja)
(1) ada urusan (dengan); berhubungan (dengan): saya tidak mau berurusan dengan dia lagi;
(2) tersangkut dalam suatu hal (perkara kepolisian dan sebagainya) : karena tidak mau membayar utang, ia harus berurusan dengan polisi

Jurusan:
ju.rus.an
Nomina (kata benda)
(1) arah; tuju(an): ia memutar haluan ke jurusan lain;
(2) bagian (pengkajian ilmu): ia mahasiswa jurusan bahasa Indonesia;
(3) bagian dari suatu fakultas atau sekolah tinggi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi, misalnya jurusan akuntansi, jurusan manajemen

Jurusan Klinis:
ju.rus.an klinis
jurusan ilmu-ilmu kedokteran dasar

Kekurusan:
ke.ku.rus.an
Nomina (kata benda)
(1) perihal kurus;
(2) terlampau kurus

Kelurusan:
ke.lu.rus.an
Nomina (kata benda)
(1) perihal lurus;
(2) Kiasan kejujuran
Kepengurusan:
ke.peng.u.rus.an
Nomina (kata benda)
(1) seluk-beluk yang berhubungan dengan tugas pengurus: akhirnya tercapai kesepakatan tentang kepengurusan partai itu;
(2) hal-hal yang bersangkut-paut dengan cara mengurus sesuatu: diciptakan kepengurusan yang sejalan dengan hasil kongres

Keurusan:
ke.u.rus.an
Dialek Melayu Jakarta Verba (kata kerja) keurus

Kurusan:
ku.rus.an
Adjektiva (kata sifat) Cakapan (tidak baku) agak lebih kurus daripada sebelumnya

Pengurusan:
peng.u.rus.an
Nomina (kata benda) proses, cara, perbuatan mengurus: mereka adalah para pemimpin yang berkecimpung di dalam pengurusan negara; ia bertugas dalam bidang pengurusan bahan makanan dan kerumahtanggaan istana

Urusan Belakang:
urus.an belakang
hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan dapur;
(2) perkara nanti (yang akan diselesaikan) di kemudian hari

4612Kembali

Arti Kata Lainnya

tunabusana: (Lit.) naked, without clothing.
organisasi: organisation
kukuh: sturdy, strong
pelamar: suitor, applicant
eutektik: eutectic
celik: 1 open (of eyes). 2 see.
bingit: 1 ill at ease, uncomfortable. 2 jealous, envious.
mencernakan: ingest
fungisida: fungicide
tapisan: 1 filtered material, filtrate. 2 a filter, sieve.