Arti Kata tandu Kamus Bahasa Indonesia Inggris Translate dan Terjemahan

Arti Kata tandu dalam Kamus Indonesia ke Inggris. Terjemahan/translate maksud kata definisi pengertian makna dan Bahasa Inggris dari arti kata tandu.

Arti Kata tandu

tandu: a litter or sedan chair.

Related Words

ketandusan:
barrenness.
tandu:
a litter or sedan chair.
tanduk:
1. animal horns. tanduk-an kepala (Sport) headshot. 2 see TINDAK.
bertanduk:
horned.
bertandu:
ride in a sedan chair.
tandus:
1 empty and infertile (of land), nonarable. 2 wiped out.
tandu:
a litter or sedan chair.
tandur:
tandur-alih transplanting.
2352
Biar Dahi Berluluk Asal Tanduk Mengena:
Peribahasa apa pun akan dilakukan asal maksud tercapai

Bagai Tanduk Bersendi Gading:
Peribahasa jodoh yang tidak sepadan

Bertandu:
ber.tan.du
Verba (kata kerja) naik tandu; diusung dengan tandu: dengan bertandu , Panglima Besar Sudirman meneruskan perang gerilya

Bertanduk:
ber.tan.duk
Verba (kata kerja)
(1) memakai tanduk; ada tanduknya;
(2) mempunyai kekuasaan (wewenang): mau tidak mau kita harus patuh kepada orang yang bertanduk; hewan bertanduk , hewan yang memiliki tanduk (sapi, kerbau, domba, kambing)

Mati Rusa Karena Tanduknya:
Peribahasa sesuatu yang menjadi kemegahan itu, kadang-kadang mencelakakan

Meminta Tanduk Kepada Kuda:
Peribahasa menghendaki sesuatu yang tidak mungkin didapat

Menantikan Kucing Bertanduk:
menantikan kucing ber.tan.duk
Peribahasa mengharapkan sesuatu yang mustahil

Musnah Tanduk Listrik:
alat listrik untuk menghilangkan tanduk yang baru tumbuh

Jual Tandu:
menjual tanah dengan perjanjian bahwa pemilik lama (penjual) masih tetap mengerjakan tanah itu dan dapat menikmati hasilnya selama jangka waktu tertentu

Keluar Tanduk Nya:
Kiasan marah

3857Kembali

Arti Kata Lainnya

penggolongan: grouping, classifying
sulut: [Sulawesi Utara] North Sulawesi.
silsilah: genealogy
hampa: empty, without result
tarekat: 1 (Islam) path for mystics to follow, esp. Sufism. 2 (Lit.) an order of mystics.
kubu: fortification, bunker
gerah: stiflingly hot, sultry, sick
suak: 1. (Lit.) inlet, small bay. 2. (M) cancel. 3. see SWAK.
berjalaran: crawl, creep, spread
nyolok: see COLOK 2.