Arti Kata ramai Kamus Bahasa Indonesia Inggris Translate dan Terjemahan

Arti Kata ramai dalam Kamus Indonesia ke Inggris. Terjemahan/translate maksud kata definisi pengertian makna dan Bahasa Inggris dari arti kata ramai.

Arti Kata ramai

ramai: crowded, busy

Related Words

meramaikan:
enliven, celebration
keramaian:
festivity, noise
ramai:
crowded, busy
969
Beramai-Ramai:
be.ra.mai-ra.mai
Verba (kata kerja) (secara) bersama-sama; (dalam jumlah banyak): orang datang beramai-ramai ke tempat kecelakaan itu sehingga lalu lintas terhenti sejenak; mereka beramai-ramai menyingkirkan kayu besar itu dari jalan raya

Dunia Ramai:
alam kehidupan sekarang (bukan alam setelah mati)

Meramaikan:
me.ra.mai.kan
Verba (kata kerja) membuat supaya ramai: mereka datang untuk meramaikan pesta itu

Keramaian:
ke.ra.mai.an
Nomina (kata benda)
(1) hal ramai; keadaan ramai: keramaian penonton di gedung sandiwara itu kadang-kadang mengganggu ketenteraman masyarakat;
(2) tontonan (perayaan dan sebagainya) : untuk memperingati hari kemerdekaan, kita adakan keramaian di setiap tempat

Khalayak Ramai:
masyarakat ramai; umum; publik

Orang Ramai:
umum; publik; khalayak ramai

Ramai A:
ra.mai a
riuh rendah (tentang suara, bunyi): ramai a benar suara tembakan itu;
(2) riang gembira; meriah: perjamuan itu ramai a sekali;
(3) serba giat; sibuk (tentang pasar, perdagangan): belakangan ini pasar itu ramai a kembali;
(4) banyak (penduduk, orang): kampung itu agak ramai a;
(5) banyak kendaraan berlalu-lalang: lalu lintas mulai ramai a menjelang lebaran

Ramai Beragam:
ramai be.ra.gam , rimbun menyelara
Peribahasa setiap orang mempunyai pendapat dan kegemaran masing-masing

Sidang Ramai:
orang banyak; umum

Teramai:
te.ra.mai
Adjektiva (kata sifat) paling ramai: upacara yang teramai ialah ketika mercon dipasang dan bunga api dilepaskan ke udara

4110Kembali

Arti Kata Lainnya

asing: strange, foreign, alien, odd, different
romboter: butter.
sekat: screen, partition
paju: see AJU.
kedaulatan: sovereignty
buaya: 1 crocodile, alligator. 2 villain, scoundrel, bounder.
cemplang: bland.
aisyiah: reformist Muslim organization for women.
sosiologis: sociological.
bersiuran: rustle, whistle (of many things).