Arti Kata paya Kamus Bahasa Indonesia Inggris Translate dan Terjemahan

Arti Kata paya dalam Kamus Indonesia ke Inggris. Terjemahan/translate maksud kata definisi pengertian makna dan Bahasa Inggris dari arti kata paya.

Arti Kata paya

paya: swamp, marsh.

Related Words

paya:
swamp, marsh.
kepayahan:
weariness, fatigue, exhausted
mendayaupayakan:
endeavor
payau:
brackish, salty
supaya:
so that, please
upaya:
effort, means
berpayar-payar:
cruise back and forth.
berupaya:
make serious efforts (to do s.t.).
kepaya:
see PAPAYA.
mempayang:
support s.o. in walking.
2825
Air Payau:
air yang tidak sedap rasanya akibat kelebihan kadar klorida;
(2) campuran antara air laut dan air tawar, biasanya mempunyai kadar garam kurang dari 30 per mil

Awak Yang Payah Membelah Ruyung:
Peribahasa kita yang berusaha dan bersusah payah, tetapi orang lain yang mendapat faedahnya

Bukit Jadi Paya:
Peribahasa orang kaya (mulia) menjadi miskin (hina)

Berdaya Upaya:
ber.da.ya upa.ya
Verba (kata kerja) berusaha dengan sungguh-sungguh: Pemerintah sedang berdaya upaya mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dengan program transmigrasi

Berpaya:
ber.pa.ya
Verba (kata kerja) berawa

Berpayah-Payah:
ber.pa.yah-pa.yah
Verba (kata kerja) mengerjakan sesuatu dengan memeras keringat; berjerih-payah; bersusah-payah: pekerjaan yang sulit itu hanya dapat diselesaikan dengan berpayah-payah

Bersusah Payah:
ber.su.sah pa.yah
Verba (kata kerja) mengerjakan sesuatu dengan memeras keringat

Berupaya:
ber.u.pa.ya
Verba (kata kerja) mencari upaya (akal); berusaha; berikhtiar: ia harus berupaya meningkatkan prestasinya

Biologi Air Payau:
cabang biologi tentang mahkluk hidup yang ada di perairan payau

Daya Upaya:
da.ya upa.ya
Nomina (kata benda) usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan; ikhtiar

3990Kembali

Arti Kata Lainnya

elektrodinamika: electrodynamics
tertolong: 1 helped. 2 can be helped.
sengkalan: (Java) chronogram.
kesilaman: 1 darkness. 2 past.
ceku: men-ceku prick, dent (with fingernail).
suruhan: message, order, delegate
kapiler: capillary
rajab: (Islam) 7th month of Arabic calendar.
asesori: accessories
landskap: scenery