Arti Kata mulut Kamus Bahasa Indonesia Inggris Translate dan Terjemahan

Arti Kata mulut dalam Kamus Indonesia ke Inggris. Terjemahan/translate maksud kata definisi pengertian makna dan Bahasa Inggris dari arti kata mulut.

Arti Kata mulut

mulut: mouth, nozzle

Related Words

mulut:
mouth, nozzle
441
Beradu Mulut:
ber.a.du mulut
Kiasan bertengkar; berdebat; bercekcok

Bermulut:
ber.mu.lut
Verba (kata kerja)
(1) ada mulutnya; mempunyai mulut; memakai mulut, berlubang: meriamnya bermulut panjang;
(2) kas berkata; bercakap-cakap

Bermulut-Mulut:
ber.mu.lut-mu.lut
Verba (kata kerja) Bahasa kasar bercakap-cakap: jangan suka bermulut-mulut dengan dia

Bertekap Mulut:
ber.te.kap mulut
menutup mulut dengan telapak tangan

Berubah Mulut:
ber.u.bah mulut
berubah kata-katanya (pendapatnya); mengingkari janji

Berat Mulut:
berat bibir

Banyak Mulut:
cerewet

Buruk Mulut:
kasar perkataannya

Buang Mulut:
mengatakan sesuatu tidak dengan terus terang

Basuh Mulut:
pencuci mulut

3206Kembali

Arti Kata Lainnya

kekaburan: haziness, vagueness, fuzziness
jerangkang: ber-jerangkang stick up, project upward. ter-jerangkang standing, in position projecting upward.
majal: blunt, dull.
geruyak: shake
malar: continuous
cicak: lizard
ngacau: see KACAU.
mayeur: see MAYOR2.
mengorek: 1 scrape, get s.t. by scraping. 2 dig up secrets.
janji: promise, agreement, agree, condition, engagement, delay, deferral, dying hour