Arti Kata dari Kamus Bahasa Indonesia Inggris Translate dan Terjemahan

Arti Kata dari dalam Kamus Indonesia ke Inggris. Terjemahan/translate maksud kata definisi pengertian makna dan Bahasa Inggris dari arti kata dari.

Arti Kata dari

dari: from

Related Words

dari:
from
daripada:
from, better than
mengedari:
circle around, encircle, explore, roam
menghindari:
avoid
menyadari:
realize
saudari:
term of address for woman of same age-group as speaker
bidadari:
fairy, beautiful woman
bidari:
base
daripadanya:
thereof
dromedaris:
dromedary.
2790
Asalnya Dari Kubang:
asalnya dari ku.bang
Kiasan (orang) yang hina sekali

Bapak Badari:
Cakapan (tidak baku) pemimpin yang memakai nama pengikutnya untuk memperoleh keuntungan

Bagai Menakik Darah Mati Dari Alu (Bagai Menakik Darah Mati Dari Batu):
Peribahasa bekerja keras tetapi sedikit hasilnya; bagai menakik darah mati dr alu (bagai menakik darah mati dr batu) belut tanaman memanjat, Mezoneuron sumatranum

Besar Pasak Dari Tiang:
Peribahasa belanja lebih besar daripada pendapatan

Besar Senggulung Daripada Beban:
Peribahasa besar belanja daripada pendapatan

Baju Indah Dari Balai:
Peribahasa hukuman sudah diputuskan dan tidak boleh dibanding lagi

Berbilang Dari Esa:
Peribahasa melakukan sesuatu hendaknya dari permulaan

Badari:
ba.da.ri
Nomina (kata benda) ikan yang suka makan anaknya

Bendari:
ben.da.ri
Lihat bendahari
Nomina (kata benda) tukang masak di kapal

Berlalu Dari Dunia:
ber.la.lu dari dunia
mati; meninggal

3708Kembali

Arti Kata Lainnya

tetak: 1 chop, hack. 2 circumcized.
kilas: flashback
serut: (Jakarta) k.o. carpentry tool, a plane.
sandar: 1 lean on. 2 (Naut.) moor, tie up (ship). 3 be dependent on, be based on.
komprang: (Java) 1 k.o. bell-bottom trousers. 2 loose-fitting (of pants).
alkalimetri: alkalimetry
hortikultura: horticulture
dramaturg: dramatist
puntil-susu: nipple.
hektar: hectare