Arti Kata angkutan Kamus Bahasa Indonesia Inggris Translate dan Terjemahan

Arti Kata angkutan dalam Kamus Indonesia ke Inggris. Terjemahan/translate maksud kata definisi pengertian makna dan Bahasa Inggris dari arti kata angkutan.

Arti Kata angkutan

angkutan: transport, transportation, shipment, load

Related Words

angkutan:
transport, transportation, shipment, load
pengangkutan:
transportation, transport
sangkutan:
relation, involvement, obstacle
persangkutan:
connection, relation, involvement
1308
Angkutan:
ang.kut.an
Nomina (kata benda)
(1) barang-barang (orang-orang dan sebagainya) yang diangkut;
(2) cara mengangkut: angkutan dengan kereta api lebih murah daripada dengan truk

Bersangkutan:
ber.sang.kut.an
Verba (kata kerja)
(1) berhubungan; bertalian: persoalan yang tidak bersangkutan dengan usaha kita perlu dibicarakan dalam rapat ini;
(2) terlibat (dalam suatu perkara, persoalan, dan sebagainya) : beberapa orang yang bersangkutan dalam perkara itu sudah ditahan polisi;
(3) berkepentingan: mereka yang bersangkutan dapat berhubungan langsung dengan kepala kantor

Pengangkutan:
peng.ang.kut.an
Nomina (kata benda)
(1) proses, cara, perbuatan mengangkut: pengangkutan jemaah haji dari Indonesia dilakukan dengan pesawat udara;
(2) usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain;
(3) istilah geografi dan geologi pemindahan bahan lepas batuan oleh air sungai, angin, gletser, air laut, dan gaya berat

Persangkutan:
per.sang.kut.an
Nomina (kata benda) pertalian; hubungan; sangkutan

Perusahaan Angkutan:
per.u.sa.ha.an angkutan
perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan

Sangkutan:
sang.kut.an
Nomina (kata benda)
(1) gantungan; kaitan: taruh bajumu pada sangkutan yang ada di belakang pintu itu;
(2) halangan; rintangan; hambatan; ganjalan: dia belum dapat memaafkan temannya itu karena masih ada sangkutan akibat peristiwa dulu;
(3) utang: dia masih mempunyai sangkutan pada saya;
(4) pertalian; hubungan: kepala kantor itu masih mempunyai sangkutan keluarga dengan sekretarisnya

3353Kembali

Arti Kata Lainnya

fotokimia: photochemistry
stop: see SETOP 1.
merupakan: constitute, form
nadi: pulse, artery
talak: divorce
karateka: o. who engages in karate.
khidmat: respect, humility
klarifikasi: clarification
siklis: cyclical.
sedak: choke, swallow the wrong way. /se`dak/ rattan band around top of drum to keep the head taut.